KLAVERBLAD AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING -AVP - BEREKEN HIER!

Aansprakelijkheid

Een aansprakelijkheidsverzekering is eigenlijk voor iedereen onmisbaar. U of uw kind kan immers ongewild bij anderen schade veroorzaken. In veel gevallen bent u wettelijk aansprakelijk en moet u dus de schade vergoeden. 
Bereken uw premie

Dekking

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren biedt u een complete dekking voor de financiële gevolgen van schadeclaims van anderen. Is hun eis terecht, dan zorgt Klaverblad Verzekeringen ervoor dat degene die schade heeft geleden een juiste schadevergoeding krijgt. Tegen onterechte schadeclaims verzorgen wij het verweer. 

Voor deze verzekering kunt u kiezen uit verschillende verzekerde bedragen, met of zonder eigen risico.


Meer algemene informatie over aansprakelijkheidsverzekeringen vindt u in deproductwijzer van het Verbond van Verzekeraars.