KLAVERBLAD GEZINSONGEVALLENVERZEKERING - BEREKEN HIER!

Gezinsongevallen

Een ongeluk zit meestal in een klein hoekje. Jaarlijks moeten zo’n 2,4 miljoen mensen medisch worden behandeld als gevolg van een ongeval. De gezins-
ongevallenverzekering van Klaverblad Verzekeringen keert eenmalig uit als u of een gezinslid door een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt. Met deze uitkering kunt u extra uitgaven, zoals de aanpassing van een woning of auto of de kosten van extra gezinshulp, opvangen. Bereken uw premie

Pluspunten

De gezinsongevallenverzekering kent een aantal pluspunten:
- hoge uitkering bij ernstige invaliditeit (tot 300% van het verzekerde bedrag)
- geen uitsluiting voor ongevallen als gevolg van een bij ons bekende ziekte 
- geen uitsluiting of premietoeslag voor zware beroepen of motorrijden
- een uiterst gunstige premie
- voor alleenstaanden geldt een lagere premie