KLAVERBLAD KOSTBAARHEDENVERZEKERING


Kostbaarheden

Voor bijzondere en kostbare voorwerpen, zoals horloges, sieraden, muziek-
instrumenten, foto-, film- en videoapparatuur, is de inboedelverzekering vaak niet toereikend. Daarom is er de kostbaarhedenverzekering van Klaverblad Verzekeringen.

Dekking

De verzekering biedt dekking tegen schade aan of verlies van de verzekerde voorwerpen door bijvoorbeeld brand, ontploffing, diefstal, vermissing, zoekraken of vandalisme. Zelfs schade die u zelf veroorzaakt, is verzekerd. Alleen schade door opzet of grove onvoorzichtigheid valt niet onder de dekking.

De juiste waarde

Kostbare voorwerpen wilt u natuurlijk voor de juiste waarde te verzekeren. Zo voorkomt u teleurstellingen. Daarom moet u bij het afsluiten van deze verzekering recente aankoopnota’s of taxatierapporten insturen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Verzekeringaanbieder .