Klachtenprocedure

Heeft u een klacht? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van De Hypotheekaanbieder , dan verzoeken wij u een klacht bij ons in te dienen. Op deze manier worden wij in staat gesteld onze dienstverlening verder te optimaliseren. Wij ontvangen uw klacht bij voorkeur via onze CONTACTPAGINA of op ons telefoonnummer 075-7712832.

Wij streven er naar uw klacht binnen 10 werkdagen af te handelen. Wij hanteren hierbij een vaste procedure:
Dag 3: Wij laten u weten wie binnen De Hypotheekaanbieder uw klacht behandelt.
Dag 5: U verneemt van ons de stand van zaken omtrent uw klacht.
Dag 10: Wij hebben de klacht afgehandeld. Zo niet, dan ontvangt u van ons bericht over het verdere verloop.
Genoemde werkdagen zijn uiterste termijnen.

Klacht over bank of verzekeraar

Heeft u een klacht over een product van een bank of verzekeraar dat u via De Hypotheekaanbieder heeft afgesloten of hun dienstverlening, dan kunt u zich het beste wenden tot de desbetreffende bank of verzekeraar. Heeft u hier nog vragen over dan adviseren wij u graag.

U kunt uw klacht desgewenst ook sturen naar de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV), waarbij De Hypotheekaanbieder zich heeft aangesloten. SKV bemiddelt bij klachten over verzekeringen, verzekeraars en assurantietussenpersonen. De Raad van Toezicht van de SKV doet tuchtrechtelijke uitspraken.

logo_kifid