Overlijdensrisicoverzekering

Annuïtair dalende risicoverzekering
Lineair dalende risicoverzekering
Gelijkblijvende risicoverzekering
Risicoverzekering op vaste termijn

Overlijdensrisicoverzekering

Er bestaat natuurlijk het risico dat komt te overlijden voordat uw hypotheek is ingelost. Tegen dit risico kunt u zich verzekeren middels een overlijdensrisicoverzekering. De hoogte van dit risico hangt af van de omstandigheden waarin uw nabestaande zal verkeren. Heeft uw partner een eigen inkomen, vermogen of recht op een partnerpensioen dan is het financieel risico van overlijden lager dan wanneer dit niet het geval is. U dient de hoogte van de overlijdensrisicoverzekering aan te passen aan dit soort omstandigheden.

Zekerheid

De risicoverzekering geeft u zekerheid, aangezien u met het bedrag dat vrijkomt een eventuele schuld kunt aflossen. Hierdoor blijven de nabestaanden niet met een grote financiële last zitten.
Lees meer over de motieven voor het aangaan van een risico verzekering.

Voorwaarden

Wij gaan er nu vanuit dat alleen wij een keuze maken vanuit zekerheid, maar de geldverstrekker doet dit ook. Er zijn maar een paar banken die geen ovelijdingsdekking eisen voor een topfinanciering, de meeste eisen dit wel. Bij een spaarhypotheek en een beleggingshypotheek wordt het risico van overlijden verzekerd op de polis waarmee u vermogen opbouwt. Bij de andere hypotheekvormen dient u een losse overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Vormen

  • Annuïtair dalende risicoverzekering
  • Lineair dalende risicoverzekering
  • Gelijkblijvende risicoverzekering
  • Risicoverzekering op vaste termijn

Lees meer over de verschillende vormen.
Premieberekeningsmodule Risicoverzekering