Voorwaarden

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie wordt door De Hypotheekaanbieder B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

De informatie op deze site heeft een algemeen karakter. De informatie is niet persoonlijk afgestemd. Derhalve kan en zal De Hypotheekaanbieder B.V geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot het volgen van deze informatie. Voor een persoonlijk en rechtsgeldig advies is het noodzakelijk een van de beschikbare formulieren in te vullen en te verzenden, zodat een adviseur persoonlijk contact met u op kan nemen en een persoonlijk advies kan uitbrengen. De Hypotheekaanbieder B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel De Hypotheekaanbieder B.V. l alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is De Hypotheekaanbieder B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door De Hypotheekaanbieder B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel De Hypotheekaanbieder uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door hypotheekaanbieder B.V. worden onderhouden wordt afgewezen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Copyright

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van De Hypotheekaanbieder B.V.